Чим займається «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня»?

Це багатопрофільний лікувальний заклад інтенсивного лікування першого рівня, що входить до складу Миколаївського госпітального округу та надає населенню Первомайського району спеціалізовану медичну допомогу як цілодобовий стаціонар дорослим і дітям з гострими станами або загостренням хронічних хвороб, що потребують високої інтенсивності лікування та догляду.

Лікарня належить Первомайській міській територіальній громаді. Є юридичною особою, користується правом оперативного управління відносно закріпленого майна, має штамп, печатку, статут, який затверджуються згідно з чинним законодавством, поточні та інші рахунки у фінансових установах, здійснює бухгалтерський і первинний статистичний облік. Головний лікар, який управляє лікарнею, призначається на умовах контракту.

Лікарня розташовується у спеціально збудованих будівлях, які за переліком і площею службових приміщень відповідають діючим санітарно-гігієнічним, протиепідемічним, будівельним нормам та правилам, технічнобезпековим і протипожежним вимогам. Лікарня має у своєму складі консультативну поліклініку, що покращує зв’язки між стаціонарною та амбулаторною допомогою.

Лікарня надає інтенсивну медичну допомогу всім, хто її потребує, незалежно від громадянства, місця проживання, роботи тощо. Також надає цілодобово інтенсивну медичну допомогу пацієнтам та потерпілим при виникненні патологічних станів, що загрожують їх життю і при яких раптово погіршується стан здоров’я, потерпілим при надзвичайних ситуаціях, в післяопераційному періоді, а також відповідно до показань пацієнтам і потерпілим з гострим та хронічним перебігом захворювань, при станах, що не загрожують життю, але потребують інтенсивного лікування.

Внутрішній контроль якості надання лікування покладається на завідувачів відділеннями та керівників інших підрозділів лікарні та здійснюється шляхом експертизи якості наданої медичної допомоги відповідно до вимог державних стандартів, нормативів, у межах затверджених МОЗ України клінічних протоколів, уніфікованих та локальних клінічних протоколів. Заклад забезпечує дотримання прав пацієнтів та конфіденційності інформації про них. Медичні втручання проводяться за умови отримання інформованої згоди пацієнтів або їхніх законних представників.

Розташування структурних підрозділів лікарні:

Лікувальний комплекс № 1, вул. Федора Толбухіна, 105:

 • відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги;
 • приймальне консультативно-діагностичне відділення;
 • хірургічне відділення № 1;
 • хірургічне відділення № 2;
 • кардіологічне відділення;
 • неврологічне відділення;
 • відділення анестезіології з ліжками інтенсивної терапії;
 • лікарняний банк крові;
 • централізована багатопрофільна клініко-діагностична лабораторія;
 • кабінети: рентгенологічний, ультразвукової діагностики, ендоскопії;
 • патолого-анатомічне відділення.

Лікувальний комплекс № 2, вул. Федора Толбухіна, 128:

 • приймальне консультативно-діагностичне відділення;
 • дитяче хірургічне відділення;
 • педіатричне відділення;
 • дитяче відділення анестезіології з ліжками інтенсивної терапії;
 • терапевтичне відділення;
 • відділення нефрології та гемодіалізу;
 • відділ діагностики ВІЛ-інфекції ЦБКДЛ.

Акушерсько-гінекологічний стаціонар, вул. Богопільська, 43:

 • приймальне консультативно-діагностичне відділення;
 • гінекологічне відділення;
 • пологове відділення з ліжками інтенсивної терапії для дітей;
 • відділення анестезіології акушерсько-гінекологічного стаціонару;
 • клініко-діагностична лабораторія.

Психо-наркологічне диспансерне відділення, вул. Трудової Слави, 13.

Консультативна поліклініка, вул. Івана Виговського, 9.

Стоматологічне відділення поліклініки, вул. Театральна, 22.

Цитологічна лабораторія, вул. Театральна, 35.

На підставі укладених договорів з Національною службою здоров’я України  лікарня надає безоплатну медичну допомогу в межах Програми медичних гарантій на 2021 рік за напрямом:

Медична допомога при пологах:

Підстави надання послуги:

 • направлення лікуючого лікаря;
 • доставлення бригадою екстреної (швидкої) медичної допомоги;
 • самозвернення при розродженні;
 • переведення з іншого закладу та/або клінічного підрозділу закладу
 • пацієнток з діагнозом розродження.

Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах та
Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій:

  Підстави надання послуги:

 • направлення лікаря з надання ПМД, якого обрано за декларацією про вибір лікаря;
 • направлення лікуючого лікаря;
 • доставлення бригадою екстреної (швидкої) медичної допомоги;
 • переведення з іншого закладу/клінічного підрозділу закладу;
 • самозвернення у невідкладному стані.

Медична допомога дорослим та дітям в амбулаторних умовах (профілактика, спостереження, діагностика, лікування та медична реабілітація):

Умови надання послуги: амбулаторно (в тому числі в умовах приймального відділення), за місцем проживання (перебування) пацієнта/пацієнтки при наявності медичних показань (за рішенням лікуючого лікаря) або з використанням засобів телекомунікації.

Підстави надання послуги:

 • направлення лікаря з надання ПМД, якого обрано за декларацією про вибір лікаря;
 • направлення лікуючого лікаря;
 • самозвернення до лікаря-акушера-гінеколога, лікаря-педіатра, лікаря-психіатра, лікаря-психіатра дитячого, лікаря-нарколога, лікаря-фтизіатра;
 • самозвернення до лікаря, у якого пацієнт/пацієнтка із хронічними захворюваннями перебуває під медичним наглядом;
 • самозвернення у невідкладному стані.

Стоматологічна допомога дорослим та дітям:

Підстави надання послуги:

 • самозвернення до лікаря-стоматолога, лікаря-стоматолога дитячого, лікаря-стоматолога-терапевта, лікаря-стоматолога-хірурга;
 • направлення лікаря з надання ПМД, якого обрано за декларацією про вибір лікаря;
 • направлення лікуючого лікаря.

Ведення вагітності в амбулаторних умовах:

Підстави надання послуги:

 • направлення лікаря з надання ПМД, якого обрано за декларацією про вибір лікаря;
 • направлення лікуючого лікаря;
 • самозвернення до лікаря-акушера-гінеколога.

Лікування пацієнтів методом гемодіалізу в амбулаторних умовах:

Підстави надання послуги:

 • направлення лікаря-нефролога/лікаря-нефролога дитячого при встановленому діагнозі:
 • хронічна хвороба нирок, стадія 4;
 • хронічна хвороба нирок, стадія 5;
 • інші прояви хронічної ниркової недостатності;
 • хронічна хвороба нирок неуточнена;
 • ниркова недостатність неуточнена.

Мамографія:

Підстави надання послуги:

 • направлення лікаря з надання ПМД, якого обрано за декларацією про вибір лікаря;
 • направлення лікуючого лікаря;
 • вік пацієнтки – від 40 років і старше.

Лікування осіб із психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів із використанням препаратів замісної підтримувальної терапії:

Умови надання послуги: амбулаторно та/або за місцем перебування пацієнта/пацієнтки.

Підстави надання послуги: направлення лікуючого лікаря осіб із встановленим діагнозом F11 «Розлади психіки та поведінки внаслідок вживання опіоїдів».

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 № 1138 (із змінами) «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах» лікарня надає платні послуги (рішення Первомайської міської ради від 29.07.2021 № 14) за напрямом:

1. Анонімне обстеження та лікування хворих, заражених хворобами, що передаються статевим шляхом (крім обстежень на ВІЛ та СНІД).

2. Оздоровчий масаж з метою профілактики захворювань та зміцнення здоров’я дорослого населення.

3. Операції штучного переривання вагітності у стаціонарі (до 12 тижнів вагітності), крім абортів за медичними і соціальними показаннями.

4. Лабораторні, діагностичні та консультативні послуги за зверненням громадян, що надаються без направлення лікаря.

5. Видача копії медичної довідки, витягу з історії хвороби.

6. Послуги з підготовки тіла покійного до поховання (без бальзамування, з бальзамуванням).

7. Утримання тіл померлих у холодильній камері патолого-анатомічного відділення понад норми перебування, а також тих, що знаходяться на зберіганні.

Стисло щодо виконаної роботи за І півріччя 2021 року

Всі структурні підрозділи лікарні працювали стабільно (згідно з графіками роботи) і надавали пацієнтам медичну допомогу в обсягах передбачених поточним фінансуванням, матеріальним і кадровим забезпеченням та з урахуванням карантинних обмежень, пов’язаних з пандемією COVID-19.

Структура та кадровий склад лікарні залишились незмінними. В лікарні працює всього 590 осіб, з них 80 лікарів та 261 середніх медпрацівників.

За звітний період проведена наступна робота:

 • в стаціонарних відділеннях розгорнуто 262 ліжка цілодобового перебування, на них проліковано 5151 хворих, на 6,3% більше;
 • план ліжко-днів виконано на 89%, ліжко працювало на рівні минулого періоду – 148 днів, середній термін перебування хворого на ліжку скоротився до 7,5 дня, лікарняна летальність незначно зросла до 1,9%;
 • виконано 1709 оперативних втручання, на 0,9% більше, оперовано 1598 хворих, на 2,8% більше;
 • хірургічна активність зросла до 56%, післяопераційна летальність лишається стабільно низькою – 0,5%, післяопераційні ускладнення – 0,1%, це найкращі показники по області;
 • при пологах надана медична допомога 441 роділлям, на 79 осіб менше, розроджено шляхом операції кесаревого розтину 77 роділь, партнерські пологи лишились на рівні минулого періоду – 70%;
 • народились хворими та захворіло 49 дітей, захворюваність новонароджених знизилась до 110 на 1000 дітей, які народились живими;
 • проведено 205 переривань вагітності, більше на 66 випадків, кількість міні-абортів методом вакуум-аспірації – 15;
 • пацієнтами виконано 44,4 тис. відвідувань лікарів консультативної поліклініки, менше на 38%;
 • лабораторіями виконано 282,2 тис. аналізів, на 1,5% менше.

За результатами моніторингу соціально-економічного розвитку міст обласного значення за 2020 рік охорона здоров’я м. Первомайська зайняла перше місце.

3,291 total views, 3 views today

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*

code

.