Діти й війна. Ситуацію коментує начальниця управління Державної служби якості освіти у Миколаївській області

 28 стаття  Конвенції про права дитини «…визнає право дитини на освіту, і з метою поступового досягнення здійснення цього права на підставі рівних можливостей…».

 

Голубченко Тетяна Дмитрівна

У День захисту дітей ми хочемо звернутися до питання як реалізується це право під час воєнного стану у Миколаївській області.  Ведемо розмову із Тетяною Голубченко, начальницею управління Державної служби якості освіти у Миколаївській області.

 

Завершився 2021-2022 навчальний рік, який розпочався в умовах пандемії, а закінчився в умовах війни. Протягом року керівникам шкіл разом із педагогами потрібно було приймати виважені рішення, щоб виконати місію, покладену на педагога державою, та виправдати довіру батьків учнів. Управління Державної служби якості освіти у Миколаївській області висловлює слова вдячності за належне виконання своїх обов’язків попри повітряні тривоги, постійні обстріли на території області, психологічний стан і емоційну виснаженість.

До повноважень Державної служби якості освіти України (далі – Служба) та її територіальних органів, у тому числі управління Державної служби якості освіти у Миколаївській області (далі – Управління) належить захист прав дітей на здобуття якісної освіти на відповідній території. В умовах воєнного стану питання на здобуття освіти дитиною в Україні та за кордоном постало дуже гостро, а іноді неможливим за рядом обставин. Тому, Служба і та її територіальні органи, зокрема у Миколаївській області провели моніторинг щодо організації дистанційного навчання під час воєнного стану. Метою вивчення стало дослідження питань забезпечення якості освіти, надання психологічної підтримки здобувачам освіти та виявлення проблемних питань, що виникають під час дистанційного навчання.

 

В який спосіб співробітниками Управління здійснювалось вивчення і з ким саме?

Вивчення проводилося шляхом інтерв’ювання керівників шкіл та анкетування вчителів. Діаграма свідчить про статистику охоплених шкіл по Україні, по Миколаївській області понад 2,5 тис педагогів пройшли анкетування і 19 керівників шкіл надали інтерв’ю (спеціалісти Управління проводили його в онлайн режимі).

Ми спілкувались із керівниками шкіл різних типів: опорних і їх філій, ліцеїв і гімназій. Важливим для нас було місцевість розташування школи: сільська і міська.

Пані Тетяно, який загальний висновок ви зробили після проведеного моніторингу, поки не розкриваючи деталей?

За підсумками комунікації із керівниками та педагогами з’ясовано:  у школах вживаються заходи щодо належної організації освітнього процесу під час дистанційного навчання в умовах дії правового режиму воєнного стану. Детальніше я хочу зупинитися на підсумках комунікації із керівниками шкіл нашої області.

 За якими позиціями (показниками) Служба зробила висновки щодо стану організації освітнього процесу під час дистанційного навчання в умовах дії правового режиму воєнного стану?

У ході інтерв’ю нас цікавило питання ресурси яких платформ використовують педагоги в організації освітнього процесу, і відповідно проводячи онлайн уроки. Керівники більшості шкіл зазначили, що для організації освітнього процесу в дистанційному режимі використовується єдина освітня платформа. Також педагогічні працівники користуються ресурсами національних освітніх платформ «Всеукраїнська школа онлайн», «На Урок», «Моя школа», «Всеосвіта».

Розклади навчальних занять не змінювалися. Необхідні зміни були внесені в режим роботи закладу: 5 (26%) змінили час початку навчальних занять; 12 (63%) – тривалість уроків згідно з нормами Санітарного регламенту; 8 (42%) – тривалість перерв. 3 заклади (16%) використовують електронний розклад; у 6 (32%) для зручності відзначено синхронний та асинхронний режими взаємодії між суб’єктами дистанційного навчання.

На сайтах 7 (37%) закладів наявна інформація щодо дистанційного навчання. Водночас, з метою дотримання заходів інформаційної безпеки, це лише розклади та посилання на платформи/гуглкласи.

Подібні відповіді були і серед опитаних вчителів.   Основним чинником внесення змін до розкладу вказуються повітряні тривоги.

В якій спосіб керівники шкіл спілкуються з педагогами, а педагоги із учнями, адже значний відсоток вчителів і учнів нашої області знаходяться за її межами і, навіть, України?

Ми звернули на це увагу. Серед засобів комунікації між керівництвом закладів загальної середньої освіти та педпрацівниками директорами відзначено наступні позиції.

Щодо доступу учнів до навчального матеріалу, то він забезпечується через діючі сайти шкіл, а також месенджери та електронні пошти. Навчальні матеріали розміщуються на освітніх платформах Google Classroom.

 Який механізм відстеження виконання програм з використанням технологій дистанційного навчання?

Протягом навчального року у всіх закладах Миколаївської області здійснюється контроль за виконанням навчальних програм. Під час інтерв’ю керівники шкіл розповіли  про відмінність форм контролю у період воєнного стану. Зокрема, директор і заступник директора мають усі посилання та/або доступ до гуглкласів у якості викладачів, відвідують навчальні заняття, що проводяться в режимі онлайн – 13 (68%), переглядають навчальні матеріали, які викладають/надають учителі – 7 (37%), проводять співбесіди з учителями – 8 (42%), організовують звітування педагогів, у тому числі за допомогою спільних документів в електронному вигляді – 6 (32%), перевіряють класні журнали – 3 (16%).

У нашій області в 65% шкіл відстеження результатів навчальних досягнень учнів, їх динаміки під час дистанційного навчання здійснюється завдяки проведенню моніторингу в межах внутрішньої системи забезпечення якості освіти.

Пані Тетяно, чи помітна різниця в організації дистанційного режиму порівняно із мирним часом?

Так, керівники та педагоги області відзначали різницю в організації дистанційного навчання під час пандемії і в умовах дії воєнного стану. Серед основних відмінностей названі:  психологічний та емоційний стан учасників освітнього процесу, погіршення технічних умов і відсутність гарантованої безпеки життя і здоров’я, що продемонстровані на діаграмі. Окремі директори відзначають активізацію участі батьків в освітньому процесі; складнощі з організацією навчання учнів, які виїхали за кордон.

Зауважимо, що маємо абсолютно протилежні думки щодо мотивації учнів до навчання: 16% керівників вважають, що мотивація й рівень відповідальності учнів підвищилися, 16% вказують на її зниження.

На початку розмови Ви говорили, що метою моніторингу було і  стан психологічної підтримки здобувачам освіти та виявлення проблемних питань, що виникають під час дистанційного навчання. Чи можна детальніше розповісти.

За інформацією керівників шкіл психологічна підтримка учнів під час освітнього процесу здійснюється через індивідуальні онлайн консультації з психологом і соціальним педагогом; групові онлайн заняття з психологом і соціальним педагогом; проведення онлайн майстер-класів, тренінгів, практичних занять та вправ з учнями для профілактики надмірної тривожності та емоційної нестабільності.

Особлива увага приділяється учням із числа внутрішньо переміщених осіб. Особливості психологічної підтримки таких учнів полягають у застосуванні індивідуальних форм роботи.

Крім того, на сайтах шкіл і сторінках у соціальних мережах розміщено інформацію про психологічну допомогу в умовах війни, а також контакти «гарячих ліній» організацій, які надають психологічну підтримку при сильному емоційному потрясінні, стресі, відчутті небезпеки, що також підтверджує 48,5% педагогів області.

Щодо проблемних питань, то керівники шкіл виокремлюють питання  організації навчання та проведення корекційних занять у дистанційному режимі для учнів з особливими освітніми потребами. Під час інтерв’ю  директори шкіл зазначили, що вони зіштовхнулися з новими викликами під час організації дистанційного навчання в умовах дії правового режиму воєнного стану. Найпоширеніші виклики презентовані на діаграмі.

Пані Тетяно, чи проговорювали ви з директорами шкіл питання, що потребують вирішення на державницькому рівні?

У зв’язку з налагодженою комунікацією між управлінням Державної служби якості освіти у Миколаївській області з керівниками закладів освіти, начальниками і спеціалістами органів управління освітою; підготовкою та наданням конкретних алгоритмів дій (розміщення на сторінці у фейсбуці), консультацій та роз’яснень у переважної більшості керівників питання відсутні.

Але 11% зазначили, що потребують пояснення можливості дистанційної роботи директора закладу освіти. 26% керівників зауважили на необхідності підвищення рівня оперативності надання актуальних рекомендацій та роз’яснень Міністерством освіти і науки України; визначенні чітких алгоритмів дій, оскільки в певних ситуаціях керівник не може використати наявний досвід (такий досвід взагалі відсутній).

Завершився навчальний рік в Україні, а які перспективи співпраці Служби і Управління намічені на літо?

Протягом березня – травня Служба здійснювала супровід діяльності шкіл і випустила чимало інформаційних продуктів на підтримку освітян в питаннях закінчення навчального року в умовах воєнного стану. Зауважимо, що продовжується реалізація програми «Психологічна підтримка вчителів шкіл» в онлайн форматі, започаткованої Державною службою якості освіти України у квітні 2022 року. Навчання передбачає надання психосоціальної та емоційної підтримки вчителям закладів загальної середньої освіти, які працюють з учнями з числа внутрішньо переміщених особами. Комунікаційні зустрічі проводяться з використанням презентацій, практичних вправ, групових дискусій, роботи в мінігрупах, наприкінці кожного з 5 занять передбачається обговорення та відповіді на питання, що виникають у  слухачів. Станом на кінець травня навчання вже пройшли 539 осіб у чотирнадцяти групах із одинадцяти областей, зокрема, і Миколаївської.

Крім того, співробітники Управління постійно комунікують із керівниками шкіл як регіональні куратори і надають дієві консультації керівникам та педагогам Миколаївської області.

Розмову на актуальну тему вели із Тетяною Голубченко, начальницею управління Державної служби якості освіти у Миколаївській області.

5,343 total views, 3 views today

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

*

code

.